top of page
20191112_170315_edited.jpg

-Jesus

Evangelie volgens Matteüs 11, 25

"Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor verstandigen,

maar ze hebt geopenbaard aan kleinen."

VOOR KINDEREN EN GEZINNEN

Het atrium: een plekje voor God en mij

Catechese van de Goede Herder is een wereldwijde benadering tot de geloofsvorming van kinderen van 3 t/m 12 jaar die gebaseerd is op de onderwijs-pedagogie van Maria Montessori met de Bijbel en de katholieke liturgie als uitgangspunten. Kinderen krijgen de kans om Jezus de Goede Herder en zijn stem beter te leren kennen in een rustige sfeer waar ze werken, leren, bidden en vieren.

Het Atrium.png

Ouders

De koffie staat klaar! Ouders kunnen of blijven of naar huis gaan tijdens de catechese bijeenkomsten.

Informatie

Informatie of aanmelding voor een atrium-bijeenkomst, neem contact op met zr. Theresa Anne, 0 46 426 6874

Smiling girls sitting at table in elemen

In de omgeving geven we ook godsdienstlessen, zowel algemene als ter voorbereiding op de Heilige Communie en het Heilig Vormsel. De kinderen kunnen zo God ontmoeten op hun eigen niveau.

bottom of page