top of page
sister.jpg

-Jesus, Evangelie volgens Matteüs 13, 44

"Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker."

OVER ONS

Dominicanessen van St. Cecilia

contempleren en de vrucht van de contemplatie aan anderen doorgeven

chapel.jpg

Stichting

De oprichting van onze orde kwam tot stand in 1860 in Nashville, Tennesse (Verenigde Staten).

Chrisma

Wij leven een contemplatief-apostolisch leven in vreugdevolle armoede en eenvoud, zoals gebruikelijk in de Dominicaanse traditie, ten dienste van de Kerk.

Wij houden ons bezig met contemplatie (beschouwing en gebed) om zo te komen tot waarheid en inzicht en we helpen anderen hier graag bij.

Apostolaat

Ons apostolaat of roeping is het geven van onderwijs.

Wereldwijd leiden wij meer dan 17.000 jongeren op, van kleuterschool tot en met universiteit. We dienen in meer dan 50 scholen, voornamelijk in Amerika maar ook daarbuiten.

Ons doel hierbij is studenten en hun families te inspireren de verlossende waarheid van het evangelie te leren kennen.

St. Rosa 3.JPG

Ons leven in Sittard

Al meer dan 400 jaar is de invloed van de Dominicanen merkbaar in Sittard. We zijn blij ook een rol te kunnen spelen in de Sittardse geschiedenis. Dit is mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en vrienden. De aanwezigheid in Nederland hebben we te danken aan een uitnodiging van hulpbisschop Everard de Jong en de steun van een enthousiaste groep mensen uit Sittard die een Vriendenstichting heeft gevormd. We hopen ook in de toekomst de vrede die voortkomt uit het volledig toegewijd zijn aan Jezus Christus te blijven uitdragen en onze ervaring op het gebied van onderwijs daar waar mogelijk in te zetten.

Met kennis en liefde voor de Waarheid, in het bijzonder de persoon van Jezus Christus, de Bron van alle Waarheid, de geest te verlichten en het hart te inspireren.

Baby's Hand

Het bevorderen van een authentieke katholieke cultuur, waardoor studenten alles wat goed, waar en mooi is kunnen waarderen.

Om de eerbied voor de Heilige Eucharistie, de devotie tot de Heilige Maagd Maria en de trouw aan de Kerk aan te moedigen

Het versterken van het gezinsleven door ondersteuning, begeleiding en instructie te bieden aan ouders in hun rol als primaire opvoeders van hun kinderen.

Het bevorderen van een groter bewustzijn van de heiligheid van het menselijk leven en de waardigheid van de menselijke persoon

Eucharist image center of brochure.jpg

 

Nog vragen? De zusters ontmoeten?  Deelnemen aan een van de activiteiten?

Neemt contact op met zuster Mary Amata.

bottom of page