In verband met verschillende parochies helpen wij mee met geloofsverdieping voor volwassenen.

"Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien."

-St. Paulus

brief aan  de Efesiërs 4,15

VOLWASSENEN

In verband met verschillende parochies helpen wij mee met geloofsverdieping voor volwassenen.

Alpha Cursus Sittard

Wat is de Alpha Cursus?

Een Alpha Cursus is een goede manier om (opnieuw) vanaf de basis kennis te maken met Christus. Vrij met elkaar spreken in een ontspannend en vriendschappelijk sfeer. Een tijdje ga je op pad met andere mensen die je vanzelf beter leert kennen.

Voor wie is de Alpha Cursus?

De Alpha Cursus is voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. 

Hoe ziet het programma eruit?

De avond begint met een gezamenlijke maaltijd, waarbij het gesprek gaat over de belevenissen van alledag. 

Dan volgt een inleiding van een half uur waarin een thema wordt aangedragen. Zo’n thema kan zijn: Waarom stierf Jezus aan het kruis? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest? 

De inleidingen bieden stof tot nadenken en uitwisseling in kleinere groepjes. 

119122004_2780011282275856_2631806183009

Contact

zuster Mary Amata Mueller, op

dominicanessensittard@gmail.com

 046 426 6874

06 107 03 699

Geldersestraat 39

6136 AS Sittard

NL37 RABO 0190 5533 67

t.n.v. Religieus Huis St. Rosa van Lima

ANBI: RSIN  824179213

© LBP Publications 2020