top of page
vespers_edited_edited.jpg

-St. Paulus, 

eerste brief aan de Tessalonicenzen 1, 2

"We danken God altijd voor u allen." 

STEUN DE ZUSTERS

Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard

De katholieke strichting vrienden van de Dominicanessen te Sittard wil het jeugd- en jongerenwerk van de Kerk een stimulans geven. De stichting, voornamelijk leken van Sittard, steunt de zusters in deze onderneming. Giften komen volledig ten goede van het dienstwerk en levensbehouden van de zusters.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 58428399 en is goedgekeurd door de bisschop van Roermond. Voorts is de stichting geregistreerd als ANBI onder RSIN nummer 853036482.

Wil u de zusters steunen?

U kunt uw bijdrage overmaken naar

NL38 RABO 0347 4017 67
t.n.v. Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard

ANBI: RSIN  853036482

de contactgegevens van de stichting

Mr. F.R. Hage (secretaris) 046 – 451 54 07

vriendendominicansisters@gmail.com

Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard Secretariaat
Leyenbroekerweg 68
6132 CG Sittard

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

deken R. Merkx, voorzitter

mr. F. Hage, secretaris

dhr. J. Castro, penningmeester

kapelaan G. van der Wegen, vice-voorzitter

mw. L. van Heel - Fiddelers, bestuurslid

dhr. R. Daatselaar, bestuurslid

Bericht van de Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard

De zusters zijn in hoofdzaak aangewezen op donaties en giften. Wil u de zusters steunen?

  • U kunt kiezen voor een jaarlijkse bijdrage of voor een eenmalige gift.

    • U kunt lid worden van de Vriendenkring van de Dominicanessen te Sittard. De leden van de Vriendenkring betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Elk bedrag is welkom. Als u ons uw e-mailadres doet toekomen, houden we u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

    • Ook kunt u een eenmalige gift doen. Donateurs zijn particulieren of organisaties en stichtingen die bereid zijn om de zusters te steunen.

20180411_134531_edited.jpg

ANBI

De Katholieke Stichting Vrienden van de Dominicanessen te Sittard is een Katholieke instelling en valt zodoende onder de door de Belastingdienst ten behoeve van het R.-K. Kerkgenootschap afgegeven groepsbeschikking voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Katholieke Stichting onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Bovendien is ter zake van schenkingen geen schenkbelasting verschuldigd.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw (belastbaar) inkomen:

·        de giften moeten met schriftelijke bewijzen worden gestaafd;

·        de giften moeten zowel hoger zijn dan € 60 als 1% van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Verder is de aftrek van giften beperkt tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek van de persoonsgebonden aftrek).

Een periodieke gift is fiscaal gunstiger dan een gewone gift. Bij een gewone gift heeft men te maken met een niet-aftrekbaar drempelbedrag en een maximum. Deze beperkingen gelden niet bij een periodieke gift; die is volledig aftrekbaar.


Bent u van plan om de dominicanessen gedurende een aantal jaren te steunen en bedraagt uw gift ten minste € 200 per jaar?

Neem dan contact met ons op via vriendendominicansisters@gmail.com en wij sturen u een model-schenkingsovereenkomst toe, die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid u hierover nader te informeren.

Indien u nog vragen heeft, verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Dank voor uw steun.

bottom of page